om skolen

Der tilbydes undervisning fra 0. til 7. klasse. Vi drager nytte af den fordel, der ligger i
at være en lille skole og hvor alle kender alle.

Igennem temaundervisningen skaber vi en større helhed og sammenhæng i de
fag og færdigheder, børnene skal tilegne sig i grundskolen.

Der er stor medindflydelse og medansvar for egen læring og eleverne
for gode kompetencer til at opsøge, tilegne sig og ikke mindst videreformidle viden.

Vores Friskole prioriterer

På Guldbæk Friskole prioriterer vi nedenstående områder i vores hverdag. 

Temaundervisning – fire temaer om året valgt ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier. 

Tæt samarbejde – et tæt samarbejde mellem skole og hjem samt høj grad af forældreindflydelse. 

Fællesskab – at være et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at 
yde og nyde fællesskabet og acceptere forskelligheder.

Dygtige lærere – en levende skole, der til stadighed er bevidst om samfundets udvikling, 
i tæt samarbejde med engagerede og nærværende lærere.

Plads til at være dygtig – et hjemligt og overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge
og der er plads til at være barn og være dygtig.

Høj faglighed – boglige og kreative fag vægtes ligeligt. 

Samlæsning – for at sikre  barnet en social sammenhæng med de bedste muligheder for at finde nogen 
at spejle sig i – både socialt og fagligt, uden at gå på kompromis med nærhed og overskuelighed. 

Morgensang og fortælling – at bevare dansk/nordisk kulturtradition, kulturelle overleveringer,
morgensang og fortælling.

vi tilbyder alkalær undervisning

På Guldbæk Friskole kan vi tilbyde dit barn ALKALÆR undervisning. ALKALÆR betyder… Alle Kan Lære. ALKALÆR er en metode til at lære at læse. 

På skolen har 2 af vores lærer deltaget på Alkalær uddannelsen. Allerede fra Børnehaveklassen bliver eleverne undervist med ALKALÆR metoden. 

Det går i alt sin enkelthed ud på, at vi arbejder med bogstavernes lyde og sætter dem sammen til ord. I Børnehaveklassen arbejdes der kun med lydrette ord. Vi bruger ALKALÆR’s læsesystem, med bøger, opgavebøger, spil og musik/sang. Mange elever opnår at knække læsekoden allerede i deres første skoleår. 

Leg og bevægelse – musik og sang er en stor del af ALKALÆR. Mange børn, særligt de yngste lærer meget bedre, når de er i bevægelse. 

Vi tilbyder også ALKALÆR som ekstra undervisning, som et boost til de ældre elever der kunne have gavn af det. Her arbejdes med drilleord, stummebogstaver og det hemmelige flabet. Hvert enkelt forløb tilpasses elevens niveau og færdigheder. 

Læs mere om skolen

Læs mere omkring vores skole, hverdagen og vigtige informationer

Skolens hverdag

Du kan læse mere om skolens hverdag.

Vores traditioner

Læs mere om vores traditioner.

 

 

 

 

SFO

Der er tilknyttet en SFO til Guldbæk skole.

Værdigrundlag

Læs mere om værdigrunlag

Undervisningsmiljø

Læs mere omkring undervisningsmiljøet

Indmeldelse

Ønsker du at melde dit barn ind på vores skole? 

Skolepenge

Find taksterne for skolepenge