Vores traditioner

Guldbæk Friskole byder på mange aktiviteter og begivenheder, som er forskellige fra år til år, men vi har også nogle traditioner,
som holdes i hævd år efter år. Formen ændrer sig i takt med tiden, men følgende ting er på programmet hvert eneste skoleår.

1. skoledag
Eleverne i 0.-3. klasse bliver 1. skoledag hentet nær deres hjem og kørt til skole i hestevogn, som er pyntet med flag og grene. En festlig og hyggelig skik, som børnene hvert år glæder sig til, og som mange forældre møder op til år efter år. Dagen byder på fælles samling og sang, en kort stund i klasserne med klasselæreren og endelig det, som de fleste glæder sig til; Afsløring af det nye tema. Alle lærere er udklædte og ved hjælp af skuespil, opgaver og aktiviteter fører de eleverne ind i det nye tema.


Fællesudflugt i august
Hvert år i slutningen af august er der fælles heldagsudflugt for skole og børnehave. Udflugtsmålet er ofte afhængigt af periodens tema, men uanset hvor til turen går, er store, hyggelige madpakker, sodavand og kaffe samt stor forældredeltagelse en del af ingredienserne for dagen.


Luciadag
Den 13. december er Luciadag, og den fejrer vi altid her på skolen. Det kan ikke altid lige blive på dagen, men så vælger vi en dag tæt på d. 13. Børn fra 3.-5. kl. har øvet sig på at synge og gå Luciaoptog med lys samt indøvet 2-3 julesange til lejligheden. Der serveres kaffe og Luciabrød til fremmødte forældre. Arrangementet varer fra kl. 8.00 – 9.00.


Juleafslutning i Øster Hornum Kirke
På Guldbæk Friskole kan det næsten ikke blive jul, hvis ikke man har været til juleunderholdning i kirken. Alle børnene øver december igennem på f.eks. krybbespil eller anden underholdning som består af solo- og fællessange, og som munder ud i en opførelse af det øvede i Øster Hornum Kirke kort før juleferiens begyndelse.

Efter underholdningen i kirken er der juletræsfest på skolen med juletræsdans, julemand, godteposer samt mad og drikke. En af de mest elskede traditioner er, at vi afslutter juletræsdansen med at løbe rundt i alle rum på skolen – en lang række af børn og voksne – mens vi synger “Nu er det jul igen”.


Skole- og Guldklumpfest
Skole- og Guldklumpfesten ligger som hovedregel i april/maj. Festen er for alle børn og forældre i hhv. skole og børnehave og starter en torsdag kl. 17.30, hvor vi alle medbringer mad, svarende til en middag for familien. Dette resulterer i Nordjyllands lækreste buffet – øl, vand og vin købes på stedet. Kl. ca. 19 starter underholdningen, som tager udgangspunkt i årets sidste Tema. Først underholder Guldklumperne med sang og optræden, dernæst skolebørnene med teater, sketch eller en musical.


Koloni
Hvert år tager hele skolen på koloni sammen. Børnene er sammen med hinanden på nye og andre måder end i hverdagen. Det giver et stærkt sammenhold og nye sociale relationer.


Arbejdsdage
To gange om året – lige før og lige efter sommerferien – holder vi arbejdsdag. Her deltager alle i den fælles vedligehold af skolen indendørs- og udendørs faciliteter. Legepladsen gås igennem, der slibes og males, luges, lappes, repareres og bygges af og til nyt. Dagen starter med, at man skriver sig på en opgave på opgavelisten styret af en eller to fra den ansvarlige forældregruppe, spiser frokost sammen og slutter med oprydning. Det plejer at væren en effektiv og hyggelig dag, hvor vi er fælles om at skabe de bedst mulige fysiske rammer for vore børns hverdag. HUSK ENDELIG værktøjskassen

Fra skoleåret 2017/18 inddeles forældrene i to hold – et forårshold A og et efterårshold B, således at man kun deltager i én årlig arbejdsdag.


Hovedrengøring
Hovedrengøring foregår også to gange om året – men her er vi delt i to hold: Et sommerhold A og et vinterhold B. Det er vigtigt, at alle familier deltager aktivt i arbejdsdage og hovedrengøring. Det tjener naturligvis et vigtigt praktisk formål, men derudover er det en god anledning til at forældregruppen lærer hinanden at kende. Børnene er altid velkomne til disse arbejds- og rengøringsdage – de hygger sig oftest med at lege mens forældrene arbejder.


Karneval i Aalborg
Guldbæk Friskoles støtteforening har en bod til karneval i Aalborg. Det blev fra start en god oplevelse, så en ny tradition er påbegyndt. For at deltage kræver det fuld opbakning og aktiv deltagelse fra alle nuværende og tidligere forældre samt personale, hvilket vi med stor glæde kan konstatere der er. Karneval i Aalborg foregår altid den sidste weekend i maj.