Værdigrundlag

Guldbæk Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, som lægger vægt på nedenstående værdigrundlag.

Guldbæk Friskole lægger vægt på:

  • at udnytte den fordel, der ligger i det nære miljø  og derved opnå optimale betingelser for det enkelte barn i undervisningen.
  • at boglige og praktisk/musiske fag vægtes ligeligt for således at udvikle flest mulige sider af det enkelte barn.
  • at dansk/nordisk kulturtradition – sang, fortælling og kulturelle overleveringer bevares.
  • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem.
  • et overskueligt og hjemligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge.
  • at være et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde i et fællesskab, nyde af fællesskabet og acceptere hinandens forskellighede.
  • at være en levende skole, der til stadighed er bevidst om samfundets udvikling.