Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering 2023

Ifølge Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Resultaterne skal understøtte skoler og kommuner i deres fortsatte arbejde med at skabe og bevare et godt undervisningsmiljø.

Link til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Gennemførelse

Alle skolens elever har i marts 2023 udfyldt et spørgeskema vedr. trivsel og psykisk undervisningsmiljø. Desuden har elevrådets klasserepræsentanter på vegne af klassen udfyldt et spørgeskema vedr. de fysiske forhold.

Spørgeskemaerne kan ses ved at klikke på nedenstående links:

Spørgeskemaer – klik her

Resultater:

Efter at eleverne har afleveret deres besvarelser, er besvarelserne opgjort af lærerne. Elevrådet og lærerrådet er derefter kommet med deres bud på, hvilke områder der bør handles på.

Opgørelserne for de enkelte klasser kan ses ved at klikke på nedenstående link:

Resultater for alle klasser – klik her

Handleplan:

Efter lærerrådets og elevrådets indstillinger har vi udvalgt en række punkter, som vi vil handle på. Handleplanen kan ses ved at klikke på nedenstående link:

Handleplan for 2023 – klik her