Der tilbydes undervisning fra 0. til 7. klasse.  Vi drager nytte af den fordel, der ligger i at være en lille skole og med en lav klassekvotient, opnår vi de bedste betingelser for det enkelte barn i undervisningen.

Igennem temaundervisningen skaber vi en større helhed og sammenhæng i de fag og færdigheder, børnene skal tilegne sig i grundskolen. Der er stor medindflydelse og medansvar for egen læring og eleverne får gode kompetencer til at opsøge, tilegne sig og ikke mindst videreformidle viden.

Skolen prioriterer:

Høj faglighed – boglige og kreative fag vægtes ligeligt.

Små klasser – udnytte den fordel, der ligger i det nære miljø og den lave klassekvotient og derved opnå optimale betingelser.

Dygtige lærer – en levende skole, der til stadighed er bevidst om samfundets udvikling, i tæt samarbejde med engagerede lærere.

Temaundervisning – 4 temaer om året valgt ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier.

Morgensang og fortælling – at bevare dansk/nordisk kulturtradition – kulturelle overleveringer, morgensang og fortælling.

Plads til at være dygtig – et hjemligt og overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge og der er plads til at være barn og være dygtig.

Tæt samarbejde – et tæt samarbejde mellem skole og hjem samt høj grad af forældreindflydelse.

Fællesskab – at være et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde og nyde fællesskabet og acceptere forskelligheder.

Skolens undervisning følger Folkeskolens mål i fagene dansk, matematik, sprog, fysik og idræt. Øvrige skolefag dækkes via tværfaglig temaundervisning, som er et betydeligt særkende for skolen.

Daglig fællessamling er en vigtig del af skolens hverdag. Her synges, fortælles, gives fælles beskeder osv. Børnehaven Guldklumpen deltager i samlingen, lige som forældre i forskelligt antal også finder tid til at tage del i både samling og undervisning. Dette giver et godt indblik i, hvad børnene beskæftiger sig med i det daglige.

Informationer til forældre foregår gennem SkoleIntra samt klasselærernes nyhedsbreve. I hverdagen kan skoleleder Gitte Troelsgaard eller lærerne altid kontaktes på skolen eller hjemme, og ForældreIntra bliver flittigt brugt til beskeder og opslag.